Zpět

Svitavy se představují

Menu

Návrat ke svobodě v roce 1989 byl významným milníkem v historii města. Teprve nyní se ukázalo, jak zanedbané bylo město po čtyřicetileté socialistické výstavbě a industrializaci a jaké investice si jeho obnova vyžádá. Šedivé a ospalé Svitavy začaly vytvářet novou identitu a hledat jinou tvář.

V letech 1993 – 94 byla zahájena komplexní regenerace městské památkové zóny. Svitavské náměstí, do té doby zahalené v bezbarvé uniformitě, se přihlásilo ke své pravé hodnotě – totiž k renesančně – barokní architektuře. Za úspěšné završení projektu byly Svitavy oceněny jako první město v ČR cenou za úspěšnou regeneraci památkové zóny. Prestižní ocenění předal zástupcům města ministr kultury Pavel Tigrid.

Náměstí Míru Svitavy

Město také napřelo své síly k revitalizaci panelových sídlišť a nové bytové výstavbě. Během desetiletí se podařilo zaplnit nové obytné zóny a zahájit výstavbu bytových domů a rodinných domků. A v roce 2008 byl obnoven poslední panelový dům v majetku města do přívětivé podoby. Svitavy investují nemalé prostředky do regenerace sídlištních vnitrobloků, v nichž je vysazována nová zeleň a upravovány komunikace.

Pozornost je věnována volnočasovým aktivitám Svitavanů. Není to pouze moderní sportovní hala, využívaná profesionálními i rekreačními sportovci, jsou zde i malá hřiště s umělými povrchy pro moderní sportovní odvětví. Z evropských fondů byl financován projekt opravy fotbalového a atletického stadionu, který se stal centrem sportu  oddechu pod otevřeným nebem. Svitavský stadion je přirozeným výchozím bodem do zeleného prstence kolem města, jehož základem se stal Park patriotů a Vodárenský les se svojí naučnou stezkou, s herními a edukativními prvky.

Svitavský stadion

Projektovým záměrem je propojení prstence zeleně se zajímavými přírodními lokalitami v bezprostřední blízkosti města. Nejvýznamnější z nich je rybník Rosnička s přilehlým lesním komplexem Brand, kde mohou návštěvníci využít řadu zajímavých pohybových a rekreačních aktivit: venkovní posilovnu, fitness stezku, cyklookruh přizpůsobený pro vozíčkáře, naučnou stezku s interaktivními prvky a zrekonstruovaný památník včelích matek se zajímavým přístřeškem nad studnou s funkčním rumpálem. Rekreační zóna pokračuje přes in-line dráhu v Lačnově k DiscGolf parku, dějišti výuky začátečníků i sportovních turnajů na republikové úrovni.

Naučná stezka K pramenům řeky Svitavy

Zásadní investice města plynou i do projektů, které na první pohled vidět nejsou – město po etapách rekonstruuje kanalizační síť, opravuje čistírnu odpadních vod a snaží se bránit proti povodním. S péčí o životní prostředí souvisí i regenerace zelených ploch a parků. Park Jana Palacha či park na Wolkerově aleji jsou toho dokladem, stejně jako práce na rekreační přírodní zóně v areálu rybníka Rosnička.

Z evropských fondů se v letech 2006 – 2008 podařilo zrealizovat i zcela zásadní projekt. Multifunkční objekt Fabriky Svitavy, někdejší pozůstatek průmyslové architektury 20. století, zcela změnil svou tvář. Azyl zde našly mnohé spolky a občanské aktivity, moderní divadelní a společenský sál se stal vyhledávaným stánkem umělců mnoha oborů, divadelníků a muzikantů. Městská knihovna, která objekt Fabriky naplnila, je jednou z nejmodernějších v Pardubickém kraji s přívlastkem „knihovna třetího tisíciletí“.  Evropské peníze pomohly i k rekonstrukci některých chátrajících staveb – Kavárna v parku a Informační centrum Oskara Schindlera slouží k propagaci cestovního ruchu v oblasti Českomoravského pomezí.

Centrum Fabrika

Rozmanitost místní kultury podporuje muzeum a galerie s jedinečnou orientací na historii prací techniky a životní příběh zdejšího rodáka Oskara Schindlera, zachránce 1200 pronásledovaných Židů v období holocaustu. Zvláštností je i v ČR ojedinělé muzeum esperanta v historickém objektu Ottendorferovy knihovny.

Svitavy se svou rozsáhlou sítí sociálních služeb, novou nemocnicí, penzionem pro seniory, Seniorcentrem, bezbariérovými trasami ve městě, svými investicemi do sakrálních i světských památek, mají nakročeno do elitního společenství historických sídel s moderní tváří. Město Svitavy bylo také opakované oceněno Evropskou komisí životního prostředí za soulad s požadavky EU v enviromentální oblasti.