Zpět

Krajem tisícileté historie

Menu
swipe

Okruhová trasa je vedena po silnicích II. a III. třídy výhradně po značených cyklotrasách. Pouze kratičký úsek ve Svitavách je veden přímo po hlavní silnici a trasa neodbočuje k rybníku Rosnička. Povrch tras je výhradě asfaltový střední kvality. Na Javornickém hřebenu je asfalt hrubý, místy velmi hrubý a přechází v krátké kamenité úseky. Orientace na okruhu je velmi dobrá, značení je přehledné a úplné. Na konci obce Janov se do obce Mendryka odbočuje vlevo u malého hájku s břízami a keřemi. Okruh je určen začínajícím a středně pokročilým cyklistům. Je spíše rovinatý, pouze na Javornický hřeben vede na začátku okruhu obtížnější stoupání. Při jeho výjezdu na kole je vhodné z důvodu bezpečnosti ponechat jednu stopu volnou pro projíždějící cyklisty z opačného směru. Trasa je středně frekventovaná, v úseku mezi obcemi Čistá a Litomyšl je provoz vozidel i kol výraznější. Oparnost je nutná na spojovací části po silnici I. třídy č.35.


Počet dnů 1
Převažující druh dopravy kolo
Období jaro, léto, podzim
Podmínky určení – trekingová a horská kola; náročnost - **

Na okruhu využité trasy: 4028 Svitavy – odbočka na neznačenou trasu po hlavní silnici na Litomyšl (0,5 km); neznačeno na silnici č. 35 (1,5 km); 4028 od odbočky na Javornický hřeben – Litomyšl (20,5 km); 182 Litomyšl – Opatovec (17,9 km); 4033 Opatovec – Svitavy (5,7 km).

Zajímavosti na okruhu: Ze Svitav vedla středověká kupecká stezka přes Javornický hřeben na Brlenku, tam si unavená karavana mohla odpočinout a sjíždět do vesnice Čistá a Benátkami doputovat až do Litomyšle. Více než tisíc let představuje Litomyšl kulturní a vzdělanostní centrum Východních Čech. Historie na nás dýchá na každém kroku. Totéž platí i o vsích, kterými projíždíme cestou zpět. Projedeme-li Strakovem a Janovem musíme cítit, že historicky se vracíme přes zemskou hranici na Moravu.

Odpočinková místa a občerstvení: V jednotlivých obcích na trase (Čistá, Benátky, Litomyšl, Janov).

Vyhlídky do kraje: Na Javornickém hřebenu poblíž kóty Na stráni vyhlídka ve směru na Poličku; nedaleko osady Brlenka vyhlídka směrem na Litomyšl; odpočinková místa především na Javornickém hřebenu a v obci Mendryka.

Koupání: Městské koupaliště ve Svitavách, rybník Rosnička ve Svitavách, městská plovárna v Litomyšli.

Alternativy