Zpět

Kolem starých dolů

Menu
swipe

Jedná se o náročnější, zčásti terénní okruh, který vede po značených cyklotrasách, sjízdných turistických stezkách a částečně po neznačené trase. Orientace na okruhu je dobrá, ale pro dokonalou orientaci doporučujeme sledovat mapu i přiložený profil. V obci Sklené cyklotrasa uhýbá vlevo do malého kopečku směrem do pole a dále stoupá obtížnějším stoupáním v lese k Mariánskému obrazu na hřebenu Rohová. Cyklotrasa pokračuje po hřbetu Rohová, míjí horní konec obce Kamenná Horka a klesá nepřehledným klesáním do obce Koclířov – Hřebeč, kde se po přejezdu silnice napojuje na polní cestě na turistickou (červenou) trasu, která pokračuje dále po hřebenu. Turistický úsek je sjízdný, ale technicky náročnější. Povrch je tvořen řadou kořenů a kamenů. Po deštích bývá trasa blátivá. Dále trasa pokračuje přes silnici za obcí Dětřichov (Víska) turistickou (žlutou) trasou směrem do kopce na Mladějovský vrch a dále přes křižovatku vlevo na turistickou zelenou na Mladějovské hradisko. Klesání i stoupání k hradisku a zpět jsou velmi prudké, sjízdné pouze pro vyspělejší cyklisty. Vyhlídka z rozhledny je však překrásná a tato vyhlídka patří mezi nejkrásnější v celém mikroregionu. Trasa dále pokračuje po zelené turistické trase po polní hrbolaté cestě do obce Helvíkov (dále hrubší asfaltová cesta) a dále prudkým a na dobré brzdy náročnějším klesáním po neznačené trase po silnici do Opatova. U hlavní silnice č. 43 vede trasa dále po neznačeném okruhu vpravo do kopce ke kapličce na kopci a sjezdem k odbočce na značenou trasu u rybníku Hvězda. Trasa dále pokračuje po značené cyklotrase odbočkou vlevo do lesa směrem ke Králové zahradě až k rozcestí U sv. Antoníčka a po stejné trase 4033 k odbočce na Starý Valdek. Asi 30 metrů za výjezdem z lesa v obci Starý Valdek odbočuje trasa vpravo přes pole po turistické (modré) trase, protíná silnici I. třídy č. 35 a dále pokračuje lesem stále po modré k pramenům řeky Svitavy, rybníku Rosnička. Napojuje se na městský okruh a končí na náměstí Míru ve Svitavách. Povrchy jsou asfaltové, kamenité a hliněné lesní cesty i silnice II. a III. třídy. Frekvence pohybu vozidel po trase je větší pouze při přejezdu silnice I. třídy č. 35 a v úseku v obci Opatov na silnici č. 43. Trasa je určena pokročilým a technicky zdatnějším cyklistům s dobrým sportovním vybavením.


Počet dnů 1
Převažující druh dopravy kolo
Období jaro, léto, podzim
Podmínky určení – trekingová a horská kola; náročnost - ***

Na okruhu využité trasy: 4022 Svitavy – Hradec nad Svitavou (5,6 km); 4024 Hradec nad Svitavou – Sklené (3,9 km); 4064 Sklené – Mariánský obraz na hřebenu Rohová (5,9 km); 4029 Mariánský obraz – Hřebeč (6,4 km); turistická červená – Hřebeč – Víska u Dětřichova (7,3 km); turistická žlutá – Víska u Dětřichova – odbočka na křižovatku ve směru do Mladějova (1,5 km); turistická zelená – křižovatka se žlutou u odbočky do obce Mladějov – Mladějovské hradisko – odbočka na červenou k obci Helvíkov (0,6 km); turistická červená - odbočka na červenou k obci Helvíkov – Helvíkov (2,0 km); neznačeno – Helvíkov – odbočka na trasu 4045 u rybníku Hvězda za obcí Opatov (6,0 km); 4045 odbočka u rybníku Hvězda za obcí Opatov – odbočka V Zádolkách (3,4 km); 4045 V Zádolkách – Starý Valdek (6,3 km); turistická modrá – Starý Valdek – rybník Rosnička (5,3 km); MO – rybník Rosnička – náměstí Míru ve Svitavách (2,9 km).

Zajímavosti na okruhu: Svitavy byly ve středověku chráněny pouze opevněnými kostely, na jejichž stavbu bylo využíváno kamene z okolních lomů. Takové lomy byly roztroušeny po celém okolí a kamene bylo dostatek. Kámen využívaly i okolní obce Hradec nad Svitavou a Sklené. Kolem osady Hřebeč byla situace jiná. Těžilo se zde a těží mnoho surovin – od žáruvzdorných lupků po uhlí. Našlo se dokonce i zlato. Není divu, že zdejší kámen a dřevem oplývající hluboké hvozdy byly využity při stavbě Mladějovského hradiska. Horní díla jsou sice většinou zaniklá, ale přesto dobře patrná v terénu. Helvíkovem se dostaneme k opatovským rybníkům s možností rekreace.

Odpočinková místa a občerstvení: Mariánský obraz za obcí Sklené; restaurace Teta v Koclířově – Hřebči; informační tabule a odpočívadlo za Vískou u Dětřichova; Mladějovské hradisko – odpočívadlo.

Vyhlídky do kraje: Nad obcí Kamenná Horka vyhlídka směrem na Svitavy před odbočkou na Hřebeč; na pasece při příjezdu na Mladějovské hradisko.

Koupání: V obci Svitavy městské koupaliště a krytý plavecký bazén nebo neomezeně u rybníku Rosnička. V obci Starý Valdek u rybníku Pařez nebo v Opatovci u rybníku Sychrovec.

Alternativy