Zpět

Na svojanovskou hlásku

Menu
swipe

Celý okruh je veden po silnicích II. a III. třídy, výhradně po standardně značených cykotrasách kromě krátkého asi 1,3 km úseku v Březové nad Svitavou, kde je předmětná trasa z důvodu rychlosti (vzhledem k délce) vedena dále po silnici I. třídy k nádraží ČD a neodbočuje směrem k fotbalovému hřišti. Povrch je po celé délce asfaltový. Kvalita povrchů je dobrá, v okolí Svojanova dokonce výborná. Trasa je vhodná i pro silniční kola. Délkou se jedná o středně náročnou trasu, která má však ve střední části značně kopcovitý charakter, který zvyšuje celkovou obtížnost. Na trase jsou náročnější stoupání v obci Chrastavec a na hrad Svojanov (12 a v závěru až 16%). Sjezdy jsou středně obtížné, náročnější je pouze sjezd z hradu Svojanov. Zde je nutné dbát zvýšené opatrnosti vzhledem ke sklonu a také z důvodu okamžitého výjezdu na frekventovanou silnici. Celková frekvence pohybu na trase je nadprůměrná.


Počet dnů 1
Převažující druh dopravy kolo
Období jaro, léto, podzim
Podmínky určení – silniční a trekingová kola – obtížnost - ***

Na okruhu využité trasy: 4022 Svitavy – Hradec nad Svitavou (celkem včetně zpáteční trasy 19,1 km); 4201 Hradec nad Svitavou – směr Banín (2,1 km); 4203 Březová – Brněnec (6,7 km); neznačeno (1,3 km); 104 Brněnec – Svojanov (15,8 km); 4027 Svojanov – Radiměř (8,0 km).

Zajímavosti na okruhu: Jižně od Svitav, za vsí Hradec nad Svitavou se otvírá krásná krajina Svitavského údolí se starým městem Březová nad Svitavou. Tam kdysi vedly prastaré kupecké stezky a kolem tvrzí a kostelů vznikaly osady připomínající české osídlení – Brněnec, Chrastavec, Vítějeves. Nad osadou Starý Svojanov se hrdě vypíná královský hrad Svojanov - připomínka časů posledních Přemyslovců. Odtud nás cesta zavede do krajiny vsí Rohozná a Radiměř v okolí staré zemské hranice mezi Čechami a Moravou.

Odpočinková místa a občerstvení: Studánka s pitnou vodou v obci Chrastavec (v části Půlpecen) – přímo na trase, penzion Palla v obci Svojanov nebo přímo na hradě Svojanov – hospoda – bezprostředně za vstupní branou. Za obcí Rohozná vpravo ve směru jízdy odpočívadlo (na kopci před sjezdem směr Radiměř).

Vyhlídky do kraje: Na kopci nad obcí Chrastavec výhled na obec Vitějeves a celkový výhled na okolí Svojanova. Za obcí Rohozná výhled směrem na Svitavy a Radiměř.

Koupání: Městské koupaliště v obci Svitavy.

Alternativy