Zpět

Kolem prastarých hradišť

Menu
swipe

Celý okruh je veden po silnicích II. a III. třídy převážně po značených cyklotrasách. Trasa je také částečně značena jako turistická. Orientace ve značení cyklotras je dobrá, neznačená trasa vede stále do kopce až na hřeben a odbočuje teprve před vrcholem prudce vpravo. Přímá trasa se vrací, ale vede ve stejném směru. Trasa má v druhé polovině spíše kopcovitý charakter. Kopcovité úseky vedou částečně lesem. Stoupání jsou středně obtížná, většinou pozvolná, maximálně 8%. Náročnější klesání, které vyžaduje opatrnost, je před obcí Janůvky. Sjezd vede serpentinami v lese, zatáčky jsou poměrně uzavřené a na silnici lze předpokládat častější výplavy písku a hlíny, které znesnadňují kvalitní brždění. Tento úsek je technicky náročnější a je nutné dbát opatrnosti z důvodu možného střetu s protijedoucími vozidly, kterým brání ve výhledu stromy, nebo pádu na výplavkách. Povrch trasy je výhradně asfaltový. Kvalita povrhu je většinou dobrá. Okruh je vhodný i pro silniční kola. Frekventovanost pohybu na okruhu je střední v okolí obcí Rudná a Janůvky, v lesních úsecích mezi obcemi Křenov a Sklené spíše malá.


Počet dnů 1
Převažující druh dopravy kolo
Období jaro, léto, podzim
Podmínky určení – silniční a trekingová kola, náročnost - **

Na okruhu využité trasy: 4022 Svitavy – Hradec nad Svitavou (9,2 km); 4201 Hradec nad Svitavou – Březová nad Svitavou (2,0 km); 4203 ze směru od Radiměře – Březová nad Svitavou (9,0 km); 104 Moravská Chrastová – Křenov (12,5 km); 4029 Křenov – směr Pohledy (4 km); 4024 Pohledy – Hradec nad Svitavou (9,5 km); 4022 Hradec nad Svitavou – Svitavy (5,5 km).

Zajímavosti na okruhu: Od Svitav přes Hradec nad Svitavou a Březovou tečou vody řeky Svitavy, jíž zmiňují kroniky 12. století. Kopce okolí Rudné a Janůvek ukrývaly naleziště železné rudy, která se zde hojně těžila. Historicky zajímavá je krajina okolí Křenova, kde slovanská hradiska připomínají raně středověké osídlení. Přírodní rezervace Rohová nás zavede do tajemných krajů Hřebečského hřbetu a odtud je kousek do vsí Pohledy a Sklené, typických vesnic Svitavska.

Odpočinková místa a občerstvení: Za obcí Rudná na kopci ve směru na Janůvky - odpočívadlo; u kostela v Křenově odpočívadlo – možnost občerstvení, mezi obcemi Křenov a Pohledy na kopci kryté odpočívadlo; obchody s potravinami v jednotlivých obcích na trase (Sklené, Pohledy, Janůvky apod.)

Vyhlídky do kraje: Před obcí Janůvky nad serpentinami, před obcí Křenov a před obcí Pohledy.

Koupání: Městské koupaliště v obci Svitavy.

Alternativy