Zpět

Po kupeckých stezkách

Menu
swipe

Okruhová trasa je vedena po silnicích II. a III. třídy výhradně po značených cyklotrasách. Pouze kratičký úsek ve Svitavách je veden přímo po hlavní silnici a trasa neodbočuje k rybníku Rosnička. Povrch tras je výhradě asfaltový, střední kvality. Na Javornickém hřebenu je asfalt hrubý, místy velmi hrubý a přechází v krátké kamenité úseky. Orientace na okruhu je velmi dobrá, značení je přehledné a úplné. Před obcí Vendolí trasa křižuje železniční trať s nechráněným přejezdem. Z důvodu většího klesání je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Okruh je určen začínajícím a středně pokročilým cyklistům. Vhodný je také pro rodiny se staršími dětmi. Je spíše rovinatý, pouze na Javornický hřeben vede na začátku okruhu obtížnější stoupání. Při jeho výjezdu na kole je vhodné z důvodu bezpečnosti ponechat jednu stopu volnou pro projíždějící cyklisty z opačného směru. Stoupání za obcí Trstěnice je méně náročné. Opatrnost vyžaduje lesní úsek, kde je ve stoupání nepřehledná zatáčka a při hledání ideální stopy na narušeném asfaltovém povrchu hrozí střet s protijedoucím vozidlem. Sjezdy na okruhu jsou přehledné, táhlé a nevyžadují zvláštní technické dovednosti nebo zvláštní technické vybavení. Trasa je středně frekventovaná, v úseku mezi obcemi Hradec nad Svitavou a Svitavy je provoz vozidel i kol výraznější. Opatrnost je nutná na spojovací části po silnici I. třídy č.35.


Počet dnů 1
Převažující druh dopravy kolo
Období jaro, léto, podzim
Podmínky trekingová a horská kola; náročnost - **

Na okruhu využité trasy: 4028 Svitavy – odbočka na neznačenou trasu po hlavní silnici na Litomyšl (0,5 km); neznačeno na silnici č. 35 (1,5 km); 4028 od odbočky na Javornický hřeben – Čistá (14,0 km); 4023 Čistá – Trstěnice (5,0 km); 4024 Trstěnice – Hradec nad Svitavou (16,0 km); 4022 Hradec nad Svitavou – Svitavy (5,6 km).

Zajímavosti na okruhu: Ze Svitav vedla středověká kupecká stezka na Javornický hřbet. Vstoupila do údolí říčky Loučné, prošla vsí Čistou a pokračovala na Trstenici. Tato ves dala cestě i jméno, od 19. století se jí říká Trstenická stezka. I když je pouhým historickým výmyslem, je neodmyslitelně svázána s dějinami tohoto kraje a její odbočky procházely i vzdálenými místy. Byla to jediná spojnice mezi severem a jihem, protínala zemskou hranici i evropské rozvodí. Možná i umožnila založení obcí Karle a Ostrý Kámen, kdo ví. O Vendolí v souvislosti se stezkou nemáme zpráv, ale jiné je to v případě Hradce nad Svitavou. Tam stávala tvrz, která měla kupce ochraňovat.

Odpočinková místa a občerstvení: V jednotlivých obcích na trase (Čistá, Trstěnice, Karle, Ostrý Kámen, Vendolí, Hradec nad Svitavou). Občerstvení na koupališti „Žabka“ v Hradci nad Svitavou.

Vyhlídky do kraje: Na Javornickém hřebenu poblíž kóty Na stráni vyhlídka ve směru na Poličku; nedaleko osady Brlenka vyhlídka směrem na Litomyšl; odpočinková místa především na Javornickém hřebenu, odpočívadlo u kaple v obci Ostrý Kámen.

Koupání: Městské koupaliště ve Svitavách, rybník Rosnička ve Svitavách.

Alternativy