Zpět

Po stopách pruských dělostřelců

Menu
swipe

Okruh je veden z poloviny po značených cyklotrasách, částečně po turistické žluté a v závěru po neznačené trase. Trasa je určena pro začínající cyklisty a rodiny s dětmi. Kromě stoupání na Javornický hřeben by měly trasu zvládnout i děti okolo 10 let. V úvodu je trasa z důvodu bezpečnosti dětí vedena kolem rybníku Rosnička, za kterým kříží silnici I. třídy č. 35. Zde je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Po přejezdu silnice trasa pokračuje na Javornický hřeben, kde se na křižovatce k obci Čistá stáčí doleva k osadě Brlenka a po turistické žluté se vrací po krátkém okruhu zpět na původní cyklotrasu na Javornickém hřebenu. Těsně pod kopcem na Javornický hřeben trasa uhýbá vpravo do lesa na neznačenou trasu - lesní cestu. Po několika stech metrech kříží na nechráněném přejezdu železniční trať na Poličku. Trať však není frekventovaná, vlaky v lesních úsecích vždy zvukově signalizují průjezd. Přesto je nutné v tomto úseku dbát zvýšené opatrnosti a nepouštět menší děti dopředu. Dále trasa pokračuje za přejezdem rovně a za lesem po asfaltové cestě protíná silnici č.34 na Poličku. Dále pokračuje kolem pískového lomu po polní cestě asi 300 metrů, kde se polní cesta stáčí do mírného kopce okolo zahrádek směrem k městu. Do města ústí u Kojeneckého ústavu. Povrch trasy je převážně asfaltový (cyklotrasy). Kamenité a lesní a hliněné polní cesty jsou na turistické žluté a na neznačené části. Trasa není kromě stoupání na Javornický hřeben, které doporučujeme obzvláště s dětmi absolvovat vedle kola, nikterak fyzicky ani technicky náročná. Při výjezdu (výstupu) na hřeben je dobré ponechat jednu stopu volnou pro projíždějící cyklisty. Trasa není také nikterak frekventovaná. Na většinu tohoto okruhu na Javornickém hřebeni je vozidlům vjezd zakázán. Výjimky tvoří vozidla s povolením vjezdu.


Počet dnů 1
Převažující druh dopravy kolo
Období jaro, léto, podzim
Podmínky určení – trekingová a horská kola; náročnost - *

Na okruhu využité trasy: 4028 Svitavy – odbočka na turistickou žlutou u osady Brlenka (14,3 km); turistická žlutá u osady Brlenka – odbočka zpět na značenou cyklotrasu (3,4 km); 4028 odbočka na značenou cyklotrasu – odbočka na neznačený úsek pod kopcem na Javornický hřeben (5,7 km); neznačeno pod kopcem na Javornický hřeben – Svitavy (4,8 km).

Zajímavosti na okruhu: Těžký byl rok 1866, doba Prusko – rakouské války. Po prohrané bitvě u Hradce Králové se ustupující rakouská armáda na chvíli utábořila ve Svitavách. Byla však pronásledována pruskými vojáky, kteří umístili dělostřeleckou baterii na Javornickém hřebenu a začali ohrožovat samotné Svitavy. Proti dělostřelcům vyrazila rakouská jízda a po líté řeži zbrzdila pruský postup. Prusové na chvíli ustoupili k Litomyšli, snad i k Brlence, ale přesto zdecimovaná císařská armáda ustoupila dále na Moravu. Do Svitav pak přijel hlavní pruský štáb v čele s králem Vilémem a kancléřem Bismarckem.

Odpočinková místa a občerstvení: Na pláži nebo v restauraci u rybníku Rosnička; studna s pitnou vodou 30 m vlevo z trasy za osadou Brlenka (u vjezdu do lesa); studánka v lese za odbočkou pod kopcem na Javornický hřeben (asi 50 metrů) vlevo od trasy.

Vyhlídky do kraje: Na Javornickém hřebenu směrem na obec Javorník; nedaleko osady Brlenka.

Koupání: Koupaliště ve Svitavách; rybník Rosnička ve Svitavách; krytý bazén ve Svitavách.

Alternativy