Zpět

Benefiční koncert pro ozdravný pavilon MŠ Větrná

Menu
koncert

Program: dětská dechová hudba ZUŠ dětské pěvecké sbory - Svitaváček, Svitavánek, Hlásek, mažoretky VI.ZŠ a MŠ Lačnov, taneční klub Style Svitavy, gymnastický kroužek a nejmenší flétnisti.
Peněžní dary můžete poukázat na číslo účtu: 181384727/0300.


Typ koncert
Místo konání Fabrika (Svitavy)
Datum a čas konání út 11.11.2008 17:00
Přístupné pro vozíčkáře Ano
Zdroj dat Fabrika
Je třeba opravit údaje?