Zpět

Bývalý klášter milosrdných sester

Menu
Adresa T. G. Masaryka 33
GPS 49°45'28"N 16°27'41"E (xx km)
442 m nad mořem
swipe

Klášter byl postaven na svitavském Novém Městě a od roku 1871 sem byly přijímány chovanky. Řeholní dům byl vysvěcen v roce 1868 a v roce 1874 došlo k jeho rozšíření o pozdně klasicistní kapli sv. Vincence. Roku 1876 byla přikoupena sousední budova a v ní zřízena dětská opatrovna. Členky řádu se staraly o nemocné, děti, zvláště o kojence, a později o seniory.


Kategorie klášter
Je třeba opravit údaje?